Pluripharm Direct op alle vier de hulpmiddelenzorgdomeinen SEMH-gecertificeerd

De Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) erkent Pluripharm Direct als hulpmiddelenleverancier. Na strikte audits en toetsen stelt SEMH dat Pluripharm Direct op alle vier haar zorgdomeinen volgens de gestelde kwaliteitseisen werkt. Deze erkenning heeft meerwaarde voor alle partijen: de consument, Pluripharm Direct en de zorgverzekeraar. Pluripharm Direct wordt regelmatig getoetst of de hulpmiddelzorg die wordt geleverd constant voldoet aan de eisen en aansluit bij de behoefte van de gebruiker. De consument heeft een waarborg voor kwaliteit, kennis en begrip en de zorgverzekeraar weet dat het geld goed wordt besteed. De SEMH-certificering was dan ook één van de gestelde voorwaarden bij de CZ-aanbesteding Chronische wond/verbandmiddelen 2018.