Werkwijze op hoofdlijnen

 • Uw bufferbestanden worden elektronisch verwerkt.
 • Na verstrijken van de met u afgesproken deadline worden de Pluripacks voor u geproduceerd, dubbel gecontroleerd en indien gewenst in Medi dispensers verpakt.
 • Transport in eigen beheer; ook de nazending van spoedbestellingen.
 • Maandelijks ontvangt u een gespecificeerde factuur waarop u terugvindt:
  – geleverde geneesmiddelen
  – productiekosten
  – korting over inkoopprijs geneesmiddelen
 • U draagt zelf zorg voor declaratie bij verzekeraar of instelling.
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor medicatiebewaking en -begeleiding.
 • U kunt zelf zorgen voor Toedienlijsten en Recept Mutatie Formulieren.
 • Elk kwartaal zendt u ons de originele autorisatieoverzichten en recepten. U kunt een kopie ten behoeve van uw eigen administratie bewaren.
 • Indien gewenst leveren wij u aanvullende managementinformatie.
 • Pluripack verzorgt implementatie in verpleeg- en verzorgingshuizen door middel van een presentatie aan het verplegend personeel.
 • Medicar en diverse dispensers leverbaar tegen concurrerende prijzen.