Baxtering – Geneesmiddelen in medicatierollen

Zorginstellingen en apotheken besteden een belangrijk deel van hun tijd aan de geneesmiddelendistributie aan cliënten. Geneesmiddelenverstrekking is een complexe en verantwoordelijke taak van zorgverleners en apothekers.
Met Pluripack – Baxtering verloopt de distributie binnen uw instelling of apotheek snel en efficiënt. Ons medicijnen doseersysteem stelt u in staat service op maat te bieden, afgestemd op de wensen en het medicijngebruik van de patiënt. Pluripack biedt baxtering aan vanuit haar locatie in Breda. Pluripack Breda is DEKRA gecertificeerd volgens ISO 9001-2015.

Voor apotheek en zorginstelling 

Pluripack verpakt geneesmiddelen in medicatierollen ten behoeve van de individuele patiënt. Pluripack biedt een totaalconcept: naast geneesmiddelen omvat dit onder meer ook medicijnboxen voor thuiswonende patiënten, instructie en protocollering ten behoeve van verpleeg- en verzorgingshuizen.
Pluripack werkt nauw samen met apotheken en zorginstellingen. Levering gebeurt altijd via de apotheek. Die is en blijft verantwoordelijk voor de levering van de juiste geneesmiddelen aan de juiste cliënt.

GDS Platform

Pluripack is aangesloten bij het Platform GDS bedrijven in de farmacie. Dit Platform is een samenwerkingsverband van bedrijven die gebruikmaken van Geautomatiseerde Distributiesystemen voor de levering van medicijnen aan tehuizen en aan patiënten die thuis wonen. Het Platform ontwikkelt en onderhoudt kwaliteitsnormen, doet onderzoek naar de doelmatigheid van de distributie, organiseert scholing voor de medewerkers en zorgt voor de vergroting en uitwisseling van kennis over geneesmiddelendistributie.